La millor opció sempre serà la compensació del 100% de l'energia que consumeix el client:

  • Autoconsum sobredimensionat per produir tota l'energia consumida pel client.
  • Dimensionament d'una instal·lació connectada a xarxa que generi el 100% de l'energia consumida pel client.

D'aquesta manera aconseguim compensar el 100% de l'energia i només pagarem peatges i termes de potència.

Financiación UE Kit digital