La Política de Qualitat de RIOMA XARXES, S.L dedicada al Disseny i Instal·lació d'Energies Renovables, Instal·lacions Elèctriques i Sistemes de Protecció Contra Incendis, és la de prestar un servei ràpid i eficaç, generant confiança i satisfacció en els nostres clients amb la participació i implicació de totes les persones de la nostra empresa, tot això unint, de manera equilibrada, qualitat i productivitat de forma rendible per al negoci resultant de la nostra activitat empresarial.

La Direcció de RIOMA XARXES, S.L, assumeix el compromís de perseverar en aquestes directrius i assegurar que el nostre personal en pren consciència i les aplica coherentment.

D'acord amb aquests principis, s'estableixen una sèrie de metes que es tradueixen en objectius específics, any rere any, i que es basen en les perspectives estratègiques següents:

  • La satisfacció plena dels nostres clients.
  • La millora contínua de l'eficàcia del sistema de la qualitat.
  • La millora contínua de la productivitat.
  • L'impuls de la participació activa de tot personal.
  • Complir i fer complir els requisits legals i reglamentaris aplicables.
Financiación UE Kit digital